ČKD - Často kladené dotazy
Frequently Asked Questions

Dotazy, náměty a doplnění směrujte na adresu hostmaster@naxo.net
poslední změny : 24.10.2014 12:43 CEST
verze 0.64
připravil: ploYd
 

Tento dokument obsahuje odpovědi na otázky, které často pokládají uživatelé svým správcům. Abychom ušetřili váš čas a nohy a čas náš, vytvořili jsme tento soubor, ve kterém byste měli nalézt odpovědi na problémy související s provozem počítačové sítě naxo.net.


Obsah
Obecně


Q: Jak číst FAQ?
A: FAQ je první instance, na kterou byste se měli obracet, pokud vám něco nefunguje. Za několik let fungování naší sítě se zde nashromáždily odpovědi na nejčastější otázky, které může uživatel komunitní sítě položit. Rozhodně není na škodu přečíst si ho celý, i kdyby vám měl utkvět v paměti jen hrubý obsah. Pokud ale hledáte odpověď na konkrétní otázku, využijte funkce hledání ve vašem browseru.


Q: Jak vyhledávat v browseru?
A: Pokud procházíte dokument pouze běžným způsobem, může se vám stát, že odpověď na vaši otázku přehlídnete. Zkuste raději nejdřív vyhledat nějaké klíčové slovo. V Internet Exploreru Chromu nebo jiném browseru je zpravidla zkracovací klávesou hledání Ctrl-F.


Q: Jaká omezení platí pro uživatele sítě?
A: Obecně se snažíme uživatele nikterak neomezovat, je však pravdou že existují jedinci, kteří svým počínáním způsobojí neprostupnost sítě, nebo třeba útočí přímo na její infrastrukturu. Proto jsme zavedli několik málo pravidel, která pomáhají zavést na síti jistý "pořádek":** Formálním zákazem se rozumí skutečnost, ze defaultně nikdo tyto služby zablokovány nebo omezeny nemá. Pouze, je-li u některého uživatele zjištěno, že užíváním těchto prostředků způsobuje neůměrné přetěžování přístupové linky zejména v produkčních hodinách - tj. přibližně mezi 8 hodinou ranní a půlnocí, je mu po té přístup k těmto službám omezen.Důležité IP adresy a servery


Q: Je IP 95.85.240.194 naxo.net?
A: Ano, IP adresa 95.85.240.194 je přidělena naší síti jako veřejná IP.
Ovšem kromě této adresy požíváme ještě další, které jsou přiděleny jednotlivým službám. Na této adrese je umístěn hlavní datový uzel, ostatní adresy jsou užity zejména pro provoz www stránek, primárního proxy a poštovních serverů.


Q: Mohu dostat přidělenu veřejnou IP adresu?
A: Ano, možné to je. Ale pouze za poplatek, veřejné IP adresy jsou pronajímány od ISP a proto nemohou být přidělovány zdarma v rámci členství.
Pracovní skupina nebo doména?


Q: Počítač se mě při instalaci ptá na nějakou pracovní skupinu, co s tím?
A: U systémů MS Windows byly zavedeny dva způsoby oraganizace počítačů v síti - pracovní skupiny a domény. Domény se jsou určeny spíše pro sítě složené výhradně z počítačů na bázi MS Windows a umožňují svým správcům vyšší úroveň kontroly nad pracovními stanicemi (administrátor má v takovém případě přístupová práva na každý počítač registrovaný v doméně).
Protože však naše síť je heterogenní a každý počítač v ní připojený je zpravidla vlastnictvím jedné konkrétní osoby, bylo od systému domén upuštěno a použito systému pracovních skupin. Proto, vždy zadávejte do svého počítače volbu pro práci v pracovní skupině a jako název pracovní skupiny zadejte NAXO. V případě nerespektování dohodnuté pracovní skupiny NAXO a používání jiných pracovních skupin (často se stává, že si uživatel zapomene po reinstalaci počítače skupinu správně nastavit), dochází v našem intranetu k přechodnému vytváření neregistrovaných skupin. Tyto neregistrované skupiny nejsou podporovány master-browser severy a jako takové poté mají na vině dlouhé prodlevy při procházení okolních počítačů ze systémů MS Windows (zejména Windows XP). Proto buďte ohleduplní a nevytvářejte jiné pracovní skupiny, protože tak znepříjemňujete život ostatním účastníkům a sami sobě bráníte v možnosti vidět maximální možný počet okolních počítačů a sdílených serverů.
(v případě nejasností z oblasti funkce a využití pracovních skupin kontaktujte správce)
O chování na síti


O chování na síti je toho napsáno již mnoho, takže jsme prostě vzali to nejdůležitější z toho, co jsme našli a umístili to na http://naxo.net/netiquette.php. Pár věcí jsme napsali také sem:


Q: Co mám dělat, když mi přijde hromadný mail (spam) nebo hoax nebo když se mi někdo snažil nabourat počítač?
A: Pokud jste přesvědčen o tom, že to je přestupek a má cenu to hlásit a máte jistotu, že nejde o planý poplach (některé hlídací prográmky mohou hlásit pokus o hack i při obyčejném pingu), můžete poslat mail na adresu hostmaster@naxo.net, což je adresa, která byla zřízena právě pro tyto účely. Portscan nebo pouhý pokus o spojení s Vaším počítačem rozhodně není důvod ihned psát mail. Proto se raději poraďte s někým, kdo tomu rozumí, než někam napíšete. Většinou se jedná o útok vedený spíše virem než fyzickou osobou.


Q: Jak mají vypadat příspěvky do diskusních skupin a dopisy elektronické pošty?
A: Dopis by měl začínat oslovením a končit podpisem. Pokud si nejste jisti, že adresát přečte dopis s diakritikou, nepoužívejte ji, tím více to platí o příspěvcích do diskusních skupin, které čte mnoho lidí z různých platforem. Pokud máte text, který chcete vložit přímo do dopisu, ujistěte se, že máte v dopise nastaveno stejné kódování. Pokud píšete odpověď, text z původní zprávy nechte před nebo za původním textem, ale vždy jej oddělte aspoň jedním prázdným řádkem. Zachovávejte pravidlo, že nový text je bez odsazení, zatímco původní zpráva je odsazena znakem ">". Pokud chcete reagovat na jednotlivé pasáže z původní zprávy, pište text pod příslušné citace, opět s vynecháním řádku.


Q: Proč nemám posílat emaily s přílohou větší než cca 5 MB - 10 MB?
A: Pošlete poštu, která má třeba 20 MB. Adresátův mail server může být třeba chvíli down, nebo poštu nepřijme a ona se vrátí a čeká na SMTP serveru. Pošle ji znova za určitý čas. Opět se třeba vrátí. Pošle ji znova, zpráva dojde, ale čeká na adresáta, až si ji vyzvedne ze serveru, což může trvat několik dní. Celou tu dobu zpráva zabíra místo na některém ze serverů, které při nedostatku místa na disku mohou zkolabovat. Navíc v momentě, když server odesílá nebo přijímá tuto dlouhou zprávu, je dočasně přetížen (u 20 MB souboru to může být i několik minut i déle, záleží na rychlosti sítě) a všechny ostatní uživatele zdržuje.
Nehledě na to, že při odesílání elektronické pošty s přílohou dochází automaticky z provozních důvodů k jejímu překódování (MIME) a výsledná zpráva je pak ještě zhruba 1,4 krát větší než byla původní příloha.
K přenášení větších souborů slouží protocol FTP (File Transfer Protocol) nebo HTTP (HyperText Transfer Protocol). Můžete si za tím účelem nechat zřídit stránky na místním serveru.
(na našem serveru je nastavena maximální velikost pro jeden e-mail na 20 000 000 B)


Q: Proč nemám posílat příspěvky do diskusních skupin (viz news) větší než 500 kB?
A: Pošlete příspěvek, třeba obrázek, který má třeba 1MB . Váš klient nejdřív příspěvek zakoduje podle standadu MIME, tím se jeho velikost zvětší asi o třetinu (přibližně 1,4 MB), protože protokol news, podobně jako mail, nepřipouští takový obsah, který by bylo možno zaměnit za řídící znaky. Tento zakodovany soubor je pak uložen na diskusním serveru několik dní (zpravidla 60 až 90, nebo i mnohem déle) a celou dobu tam tento soubor zabírá místo. Navíc mnozí uživatelé si obrázek nemohou zobrazit, neboť používají textové klienty. Místo obrázku pak vidí jeho zakodovanou formu. Pokud chcete ostatním čtenářum news nějaký větší soubor prezentovat, uložte jej na nějaký ftp nebo http server a do příspěvku uveďte jeho internetovou adresu (URL). Pro tento účel jsou vhodné třeba vaše osobní stránky na místním serveru.Členství - jak to je


Q: Jak se stanu členem?
A: Napište mail na adresu hostmaster@naxo.net, my vás kontaktujeme a pomůžeme Vám s připojením.

Q: Mohu užít doménu naxo.net pro svoje www stránky?
A: Ano, členové mohou mít své stránky zde na adrese tvaru libovolnytext.naxo.net. Napište mail na adresu webmaster@naxo.net, správce www serveru se vám ozve a pomůže vám s nastavením vašich stránek..

Q:Chtěl bych mít svoji vlastní doménu a v ní stránky a poštu, je to možné?
A: Ano, napište mail na adresu hostmaster@naxo.net, správce se vám ozve a dohodne se s vámi na formě splácení - doménová jména mimo doménu naxo.net nelze zařídit zdarma v rámci členství.


Placení příspěvků


Q: Jakým způsobem mám platit příspěvky?
A:

Q: Do kdy musím zaplatit příspěvek?
A: Členský příspěvek se platí jednou za měsíc (podaříli-li se vám zaplatit v první polovině měsíce, či zřídíte-li si trvalý příkaz k úhradě, bude to jenom ku prospěchu věci a my to velmi rádi uvítáme).

Q: Chtěl bych si připojit více počítačů na své jméno. Je to možné?
A: Je to možné, ale každé nové připojení je třeba nahlásit správci, aby počítač nebo jiné zařízení pro provoz ve společné síti zaregistroval.

Q: Je možné získat jen konto na serveru bez počítače?
A: Ano to je možné..

Q: Co se stane, když nezaplatím příspěvek včas?
A: Shoříte v pekle!
... Teď vážně. Další den po skončení lhůty splatnosti se nastaví routery na segmentech tak, že veškerá komunikace od lidí, kteří nemají zaplaceno, je zahazována. Důsledkem je, že takový uživatel se nedostane na žádný počítač mimo svůj segment, tedy ani na internet. Dokud nebude platba v našem systému potvrzená, nebude uživateli internet zprovozněn a ani váš admin s tím nemůže nic udělat.....  Vězte, že veškeré finance, které se prostřednictvím příspěvků získávají jdou pouze na pořízení konektivity a potřebný hardware.

Q: Je možné zaplatit příspěvky "dopředu"? (Například na rok)
A: Ano, možné to je, nic méně je nutno tuto variantu předem dohodnout se správcem vašeho segmentu.


Konta, registrace uživatelů a počítačů


Q: Správce chce nějaké číslo síťovky, co to je?
A: Každá síťová karta má svoje jedinečné 12-místné hexadecimální číslo, které váš správce musí zanést do databáze, aby se na vaše konto nemohl připojit někdo jiný. Toto číslo naleznete, pokud ve windows 9x spustíte winipcfg, ve windows NT(2000/XP) program "ipconfig /all" a v linuxu například ifconfig. Ujistěte se, že v programu winipcfg je vybrána právě ta síťová karta, kterou chcete použít pro připojení k síti (Telefonní adaptér NENÍ ten správný). Vašeho správce zajímá číslo, které je v položce "Adresa adaptéru". Někdy je toto číslo nalepeno přímo na síťove kartě, může mít i méně číslic - v takovém případě je nutné jej doplnit zepředu nulami.

Q: Požádal jsem admina o registraci, ale ta nebyla doposud vyřízena. Co s tím mám dělat, na koho se mám obrátit ?
A: Pokud od žádosti uplynulo 1 až 3 dny napište na adresu hostmaster@naxo.net, nebo osobně kontaktujte toho, kdo vám registraci měl zřídit.

Q: Co mám udělat, když chci konto na nějakém serveru ?
A: Napsat mail na adresu hostmaster@naxo.net

Q: Co mám udělat, když jsem zapomněl heslo ?
A: Můžete napsat mail správci serveru. Vaše heslo vám nezjistí, ale umožní vám je změnit nebo vám jej nastaví na jiné předem domluvené heslo.

Q: Co mám udělat, když heslo znám, ale chci si ho změnit?
A: V současné době se toto týká více méně pouze přístupu do poštovní schránky a toto lze měnit přes www rozhraní na adrese: email.naxo.net


Nastavení sítě


Q: Mám už kabel i správcovo dobrozdání, jak nastavím svůj počítač pro práci s internetem?
A: Předpokládám, že používáte nejakou verzi MS Windows. Ve vlastnotech sítě máte nebo si přidáte protokol TCP/IP. Ve vlastnostech protokolu TCP/IP si v záložce Adresa IP nastavíte Získat adresu ze serveru DHCP a poté restartujete systém. Tím si váš počítač nastaví svou IP adresu. Mějte na paměti, že update serveru DNS a DHCP probíha jen jednou za den, takže pokud jste právě dostali dobrozdání od správce, šanci na připjení máte až další den. Po zresetování spusťte program winipcfg (pro W9x), v něm dejte příkaz Obnovit a pak Podrobnosti. Ve Windows 2000/XP je to příkaz ipconfig s určitými parametry. Pokud uvidíte, že všechna políčka jsou vyplněná, a vaše IP adresa má tvar 172.20.*.*, pak máte vyhráno, pokud vám po Obnovit počítač na minutu zamrzl a pak napsal chybovou hlášku o tom, že se nemůže připojit na DHCP, nebo vám přidělil nesmyslné číslo (169...), pak vám buďto nejde síť a vy budete muset zjistit u vašeho souseda, zda tomu tak skutečně je, nebo váš počítač nebo vaše část sítě neumí DHCP. V prvním případě dojděte za svým správcem, požádejte ho o IP adresu a nastavte ji ručně. Obecně však platí, že naše síť umožnuje plné automatické nastavení pro klienty s MS Windows, tedy stačí po instalaci počítače pouze zasunout síťový kabel, restartovat a vše by mělo začít fungovat samo.

Q: Jak se nastaví IP adresa ručně?
A: Využijte jen v případě, že nefunguje nastavení prostřednictvím DHCP. Předpokládám, že používáte nejakou verzi MS Windows. Ve vlastnotech sítě máte nebo si přidáte protokol TCP/IP. Ve vlastnostech protokolu TCP/IP si v záložce Adresa IP nastavíte Nastavit IP adresu ručně. Do příslušných kolonek, napište svoji IP adresu, netmask (Na všech subnetech není netmaska jednotná, zeptejte se správce.), adresu gatewaye a nastavíte některá další čísla, která si můžete přečíst seznamu serverů (DNS, WINS). Ještě vyplňte do položky host(hostname, hostitel) jméno vašeho počítače a do políčka doména "naxo.net". Poté restartujete systém. Tím si váš počítač nastaví svou IP adresu. Mějte na paměti, že update serveru DNS a DHCP probíha jen jednou za den v noci, takže pokud jste právě dostali dobrozdání od správce, šanci na připjení máte až další den. Po resetu spusťte winipcfg a uvidíte hodnoty, které jste sami nastavili. Pokud síť i přesto nepoběží, zajděte za svým správcem, on si bude vědět rady.

Q: Jak mám poznat, že síť funguje?
A: Zkuste na svém počítači spustit program ping příkazem: ping IP_gateway, kde IP_gateway je IP adresa routeru, ke kterému jste připojeni. Tento program posílá data na uvedenou adresu a sleduje co se vrací. Pokud je ve výsledku ...100% lost... nebo samé ...Request Timed Out..., síť buď nefunguje nebo máte špatně nakonfigurovaný počítač. Můžete si také stáhnout prográmek pinger, testuje nejdůležitější servery na naší síti.


Domácí wifi


Q: Mám notebook s wifi a rád bych s ním byl online i na WC. Existuje nějaká možnost, jak si sprovoznit domácí wifi síť?
A: Ano, domací wifi síť lze provozovat, avšak zařízení potřebné k provozu takové sítě nelze dodat v rámci členství zdarma a každý si jej musí zakoupit na vlastní náklady.

Q: Jaké zařízení je podporované pro provoz v nasí síti?
A: Pro bezproblémový provoz v naší síti máme otestováno AP společnosti Asus. Jedná se o model RT-N12 s pěti ethernetovými porty.
Uvedené zařízení lze zakoupit například v místní prodejně KaK Computers.
Nutno však dodat, že bezproblémový provoz WiFi AP nelze zaručit v podmínkách silného zarušení. Typicky například byt v bytovém domě, kde již okolní byty své AP mají a pro instalaci dalšího pak často nezbývají volné vysílací kanály.

Q: Od kamaráda jsem dostal nějaký wifi router, mohu si ho do sítě připojit?
A: Nejedná-li se o některý z výrobků uvedený výše, pak takový router není možno do sítě zapojit. V opačném případě se uživatel vystavuje rizku odpojení od sítě.

Q: Už mám doma zakoupenou wifi bránu, jak ji mám nastavit?
A: Pro nastavení prosím kontaktujte svého lokálního správce, který pomůže se správným nastavení wifi brány. Popřípadě je možno o pomoc požádat na adrese hostmaster@naxo.net

Q: Mohu s instalovanou wifi bránou manipulovat?
A: Ne, to není možné. V okamžiku, kdy správce příslušnou wifi bránu nakonfiguruje, stává se tato brána součástí lokální síťové infrastruktury a pouze správce má právo měnit její nastavení. Toto opatření je nutné z hlediska zajištění bezproblémového chodu sítě, neboť nevhodně zkonfigurovaná wifi brána může mít za následek nefukčnost celého síťového segmentu.

Q: Proč nemohu s mojí wifi bránou manipulovat, když jsem si ji zaplatil ze své kapsy?
A: Zákazem manipulace s instalovanou wifi bránou se rozumí její nastavování z hlediska síťového provozu. Přenášet bránu na různá místa v rámci bytu samozřejmě možné je, brána je fyzicky stále movitým majetkem toho, kdo si ji zakoupil.

Q: Jak mám nakonfigurovat svůj notebook pro provoz s wifi?
A: Je-li v notebooku přítomna funkční wifi karta, pak stačí pouze správci nahlásit připojení nového notebooku. Správce provede jeho registraci a pro připojení přes wifi je pak již potřeba pouze zadat WPA klíč, který správce vytvořil při konfiguraci domácí wifi brány.

Q: Je to paráda, wifi mi fakčí jak má. Napadá mě však otázka, bude tomu tak navždy?
A: Bohužel nikoliv. V případě, kdy se v mém okolí nahromadí více domácích wifi sítí, typicky taková situace může nastat ve chvíli, kdy si wifi pořídí také sousedé okolo mě. Pak se jednotlivé wifi mohou začít navzájem rušit a moje síť se tak stane nefukční. Takovéto problémy bohužel nelze jednoduše řešit, neboť nemohu sousedovi zakázat, aby si doma wifi pouštěl.

Q: Nevím sice, kolik mých sousedů už wifi má, ale mám pocit že je provoz přes wifi o něco pomalejší - co s tím?
A: Není-li wifi zkonfigurována nesprávně, pak může být důvodem pomalejšího provozu právě výše zmíněné vzájemné rušení. Nic méně je také nutno míti na paměti, že wifi sama osobě nedosahuje takových přenosových rychlostí, jaké jsou dostupné v kabelové rozvodu.


Udržujeme si správný čas


Q: Mám počítač zdárně připojen a chtěl bych mít stále správný čas, existuje zde nějaká možnost synchronizace času?
A: Ano, existuje zde server, na kterém je pravidelně každý den synchronizován čas se servery stratum2. Pro vás nejednodušší způsob seřízení času je vyžítím protokolu NTP, který byl pro tuto funkci navržen. Server pro synchronizaci času prostřednictvím ntp protokolu můžete nalézt na adrese ntp.naxo.net.RFC958
(v MS Windows si můžete tento server zapsat jako synchronizační server v ovládacích panalech v sekci pro nastavení času)


Hledáme chybu


Dříve než začnete číst tuto část, ujistěte se, že váš počítač je správně nastaven, viz předchozí části tohoto dokumentu. Tato část dokumentu je určena pro ty, kterým již síť fungovala a najednou z ničeho nic přestala jít. V odpovědích v této části je možnost špatného nastavení vyloučena a to se promítá i do závěrů a řešení.

Q: Jak mám poznat, proč mi síť nefunguje a co mám dělat?.
A: Zkuste na svém počítači spustit program ping příkazem: ping IP_gateway, kde IP_gateway je IP adresa routeru (gateway), ke kterému jste připojeni. Tento program posílá data na uvedenou adresu a sleduje co se vrací. Pokud je ve výsledku ...100% lost... nebo samé ...Request Timed Out..., znamená to, že na cílový počítač se nelze z vašeho počítače/sítě dostat - říkame, že nelze pingnout. Můžete si stáhnout prográmek pinger, který otestuje nejdůležitější servery v naší síti a síti Metronet. (adresy v instalaci programu pinger uložené na serveru vydra jsou průběžně akutalizovány - pokud chcete mít ve vašem počítači aktuální tabulky zobrazované programem pinger, proveďte si občas jeho instalaci znova - předchozí netřeba odstraňovat, bude automaticky přepsána)
Následná tabulka řešení předpokládá, že vám síť včera jela a přestala jít a žádné změny jste nedělali. Předpokládá se, že síť lidem ve vedlejších bytech/domech funguje, pokud není řečeno jinak. Můžete zkoušet nějakého souseda, ale ne každého. Zjistit, kdo je s Vámi na stejném switchi není úplně triviální, přesný seznam Vám může dát admin. Většinou ale postačí kdokoliv na stejném patře/domě. Veškeré testovací pingy provozujte pouze prostřednictvím číselných IP adres a nikoli slovních jmen počítačů! Služba pro rozlišování jmen počítačů, nemusí být v případě poruchy dostupná!

 
Kolega
Známý z jiného domu/kanceláře.
pinguje
mýho kolegumojí gatewaysvět
NE    Špatně nainstalovaný ovladač síťové karty
ANONENENE Porucha switche. Počkejte pár minut, může jít o výpadek v důsledku údržby. Zkontrolujte, zda máte připojený kabel do síťovky i do zásuvky. Pak sežeňte admina, ať to opraví.
NEANONENE
NENEANOANO
ANONENENE Síť je v pořádku, ale jste od ní odpojený. Zkontrolujte, zda máte připojený kabel do síťovky i do zásuvky. Zkontrolujte, zda číslo, které jste nahlásil(a), odpovídá skutečně vaší fyzické adrese (viz MAC. Zkontrolujte, zda jste zapojen do své zdířky v zásuvce (případně zkuste vyměnit). Zkontrolujte, zda je Váš počítač zapojen do elektrické sítě správným třívodičovým kabelem a neprobíjí. (Moderní switche dokáží odpojit jeden port, pokud jsou tam nějake nepřijatelné hodnoty elektrických veličin.)
NEANOANOANO
NEANOANOANO
ANOANONENE Síť je v pořádku, ale vy jste od ní administrativně odpojený. Pravděpodobně jste zapoměl zaplatit síť, změnil jste síťovou kartu, nebo udělal nějaký prohřešek, za který vás admin odpojil. Dojděte za adminem nebo jeho zástupcem a on vám pomůže.
NEANOANOANO
NEANOANOANO
ANOANONENE Porucha vašeho routeru. Zajděte za adminem.
ANOANONENE
NENENEANO
ANOANOANONE Porucha vašeho routeru. Router je funkční, ale není spojen se zbytkem sítě. Uvědomte vašeho admina, pravděpodobně již to řeší.
ANOANOANONE
NENENEANO
ANOANOANONE Porucha připojení sítě do světa. Netřeba nic dělat, admini už to jistě řeší. Čtěte informace v elektronické poště. (e-mail)
ANOANOANONE
ANOANOANONE
ANOANOANOANO Pravděpodobně není dobře nastavený prohlížeč, viz sekce www, nebo výpadek jednoho ze serverů DNS, www nebo cache. Netřeba nic dělat, admini už to jistě řeší.
ANOANOANOANO
ANOANOANOANO
Ale přesto se nelze dostat na stránky po zadání adresy jménem.


Pošta - e-mail


Poštu lze číst pomocí programů. kterým se říká poštovní klient. Programů existuje celá řada a závisí pouze na uživateli ev. platformě, který zvolí.

Q: Jak nastavím Outlooka nebo Thunderbida, aby mi přijímal a odesílal poštu z mé firemní adresy, z nějaké freemailove služby nebo z mé soukromé adresy?
A: Zakladní věc, kterou musíte vědět je, že lze bez omezení přijímat poštu odkudkoliv, port POP3 (110) ani port IMAP nejsou v naší síti žádným způsobem omezeny. Odesílaní je omezeno kvůli dřívějšímu spamingu nasledujícím způsobem:

  1. Všechny maily, které posíláte do světa musí procházet přes server smtp.naxo.net, což je centrální mailový server. Proto si nakonfigurujte položku SMTP server ve vašem mailovém programu na adresu vašeho příslušného mail serveru.

Z toho tedy plyne, že budete mít v outlooku nebo thunderbirdu dvě poštovni účty:
1) Čtení emailů došlých na adresu mojeshranka@naxo.net nebo mojeschranka@nasefirma.cz.

2) Čtení emailů došlých na adresu user@abcd.cz

Poznámky:
1) nikde v konfiguraci se neobjeví jiný SMTP server než smtp.naxo.net (pokud nejste právě se svým PC/notebookem mimo naši síť).
2) na žádnem ze zmíněných serverů se nic nenastavuje, tohle všechno jsou standardní služby POP3 a SMTP.
3) Služba POP3 posílá heslo defaultně nezakodované, pokud vzdálený server nepodpruje kodovaní, takže jej může zachytit nějaký hacker. Volte proto hesla pro POP3 vždy jiná, než máte třeba pro přístup do své banky.

Q: Nedostávám žádné maily, proč?
A: 1. Nikdo nepíše (život je krutý, i to se občas stává).
2. Na mail serveru je seznam některých oblastí, jako Čína, Vietnam, Hongong, některé Africké státy atp., odkud chodí převážně pouze spam a je malá pravděpodobnost, že by si s takovými zeměmi někdo z naší sítě dopisoval, takové země případně jejich sítě v tomto seznamu uvedené jsou permanentně blokovány pro příjem elektronické pošty (pokud někdo z takových destinací mail posílá, nebo tam posíláte mail přímo vy), server mail odmítne převezmout a zašle odesílateli hlášku o podezření na spam. Proto, máte-li právě nějaké známé v exotických destinacích, napište správci jakou mailovou adresu tento známý užívá a případně kdy vám něco posílal.

Q: Je pošta nějak chráněna proti virům?
A: Samotnému poštovnímu serveru viry nevadí, nikterak je nezpracovává. Proto je na každém uživateli, měl na svém počítači nějaký antivirus nainstalován a pravidelně akutalizován. Nejde pouze o viry zasílané prostřednictvím elektronické pošty, viry dnes číhají prakticky na každé druhé webové stránce...

Q: Je moje schránka nějak chráněna proti spamu?
A: Ano, na serveru beží anispamový filtr,kterým prochází každý e-mail a ten se pomocí analýzy jeho obsahu snaží určit, zda-li se jedná o spam či nikoliv. Pokud pojme podezření že příchozí zpráva je spam, označí Vám takovo zprávu subjektem *****SPAM*****
(i když může být tento filtr docela účinný, neměli byste svoji adresu elektronické pošty uvádět na každé www stránce která vás k tomu vyzve a dřív než se rozhodnete svoji adresu někam napsat, měli byste si dobře rozmyslet kam a proč ji píšete - velmi často se stává, že lidé zapíší svou adresu bezmyšlenkovitě kamkoli a sami tak vstoupí do nekonečného kolotoče nejrůznějších spamů ze kterého zpravidla již nevede cesta zpátky a jediné co se proti tomu dá udfělat je zrušení dané poštovní schránky, která se tak pod záplavou spamu stane zcela nepoužitelnou)

Q: Chci si číst poštu v prohlížeči tak, jako mohu například na freemailových serverech
A: Vaši poštu naleznete na adrese: http://email.naxo.net

Q: Je bezpečné čtení pošty pomocí http?
A: Náš poštovní server tak jako vetšina ostatních mail serverů s www rozhraním zatím nepoužívá https, proto čtení pošty tímto rozhraním není bezpečné. Avšak stejné to je i při použití protokolů POP3 a IMAP - důvod je jednoduchý, e-mail putuje po internetu jako otevřená pohlednice a každý kdo je na trase, jej může zachytit a přečíst. (Proto jsme implementaci https či pop3s odložili do to-do listu na pozdější dobu.)
Avšak co se týká čtení emailů, tak zde se vám případné nebezpečné přílohy automaticky neotevírají jako například v Outlook Express-u a pro tyto případy lze říci, že čtení mailů přes www rozhraní může být oněco bezpčenější, než otevírání potenciálně nebezpčené pošty v lokálním klientovi.

Q: Je nějak omezena velikost pro příchozí nebo odchozí poštu?
A: Ano, maximální velikost zprávy elektronické pošty pro náš server byla stanovena na 20 000 000 B. Má-li někdo potřebu poslat e-mail větší, měl by jako první užít komprimaci zasílané přílohy, nebo ji rozdělit do několika menších e-mailů. Obecně však platí, že elektronická pošta není určena ke transportu větších souborů napříč sítí internet, k tomuto účelu byly zavedeny protkoly http a ftp.

Q: Chci, aby mi pošta adresovaná do schránky na serveru pop3.naxo.net chodila jinam než na sem, nebo na jiný server kdekoli na světě.
A: Požádejte emailem admina, aby vám změnil maildrop na vaši oblíbenou adresu.

Q: Jak si nastavím forwardování pošty ze serveru na jiný počítač nebo mobil?
A: Napište správci na adresu postmaster@naxo.net, on vám zařídí vše potřebné.

Q: Co mám dělat, když mi přijde spam nebo hromadný mail?
A: Je možno požádat správce, zda-li by vám nepomhl s řešením tohoto problému - samozřejmostí by však mělo být to, aby se uživatelé chovali tak, aby jim chodilo spamu co nejméně, tzn. neregistrovat svou adresu na žádných veřejných fórech, či ji psát do nějakých pochybných formulářů na www stránkách. (v nejhorším případě, je pak třeba se se svojí stávající adresou rozloučit a poprosit o zřízení nové....)


World Wide Web


Q: Proč nemůžu přistupovat na www servery přímo, ale musím používat proxy server ?
A: Protože množství přenesených dat k nám bylo neudržitelně velké, rozhodlo se o vytvoření systému lokalního cache serveru (též proxy server), který provoz podstatně snižuje. Použití cache také zrychluje přístup k často používaným stránkám. Jediná cesta, jak uživatele sítě donutit k používání cache serverů byla zakázat přístup na www servery přes port http (80). Tento způsob omezení portu 80 je ve světě běžný.

Q: Jak si správně nakonfigurovat Netscape a Internet Explorer?.
A: Používáte-li Internet Explorer, měl by si sám bez pomoci dokázat potřebné konfigurace nastavit. Pokud jste dříve dělali nějaké změny v jeho nastavení, vraťte je zpět a nastavte konfiguraci na automatickou.
klikněte na menu nástroje -> možnosti internetu -> připojení -> nastavení místní sítě -> zakrtněte "automaticky zjišťovat nastavení",
všechny další check boxy nechte nezaškrtnuté
(pokud se www stránky stále nezobrazují, je třeba automatické nastavení "odškrtnout" zavřít okno expoloreru, po té jej znova otevřít a opět zaškrtnout - pokud jste měli explorer zapnutý bez funkčního přístupu na internet, může si udržovat sám stále chybné konfigurace a tímto krokem ho přinutíte k načtení konfigurací nových)
Používáte-li například FireFox či jiný alternativní prohlížeč, měl by si i on sám dokázat detekovat nastavení, pokud ne, vyhledejte v něm menu s nastavením proxy serveru a zadejte automatickou konfiguraci. Pokud toto selže, můžete zadat adresu konfiguračního skriptu ručně:
http://naxo.net/proxy.nsp
Q: Můj prohlížeč nepodporuje automatický skript nebo mi nefunguje, co si mam nastavit?
A: Můžete skusit nastavit proxy na proxy.naxo.net, port 3128 a zaškrtnout nepoužívat pro adresy místní sítě a dále nepoužívat pro protokoly https, ftp a gopher. Pak vám nebudou fungovat některé výjimky, problémem pak například může být služba windows update, spouštěná z Internet Exploreru - pokud vám Internet Explorer nedokáže zpracovat konfigurační skript, je ve vašich windows již něco poškozeno a je čas uvažovat o reinstalaci.


Moje stránky


Q: Chci si udělat svoje osobní stránky, kam je mám uložit a jakou mají adresu?
A: Napište to adminovi serveru www: webmaster@naxo.net , dohodnete se s ním na příslušné adrese a přístupu pro ukládání vašich www stránek.


News - diskusní skupiny


Q: Co to jsou diskusní skupiny?
A: Diskusní skupiny neboli USENET slouží k diskuzím uživatelů na určitá témata, která většinou vystihují názvy jednotlivých skupin. Skupiny jsou uloženy na tzv. newsserveru. Pro připojení se k newsserveru je potřeba mít nainstalován klient (součást např. balíku NetScape Communicator nebo Outlook Express - součást systému Windows). V nastavení klienta je třeba nastavit údaje nutné pro připojení. Jde hlavně o jméno serveru a port. V naší síti je dostupný lokální diskusní server, ke kterému se můžete připojit pomocí návodu na adrese: http://naxo.net/news

Q: K čemu jsou jednotlivé diskusní skupiny na serveru a jak si je přihlásím?
A: Na serveru je mnoho skupin, které lze v klientu přihlasit (subscribe) nebo odhlásit (unsubscribe). O jejich funkci vypovídají hlavně názvy jednotlivých skupin, pokud si nejste jisti, přečtěte si pár prvních příspevků. A než se rozhodnete něco napsat, zkuste užít funkci hledání - třeba se váš nebo jiný podobný dotaz ve skupině již vyskytl.

Q: Nejde mi posílat na newsy ale mému kolegovi ano.
A: Ze všeho nejdříve si zkontroluj, jestli máš seřízené hodiny a datum, to bývá nejčastější příčina. News server totiž odmítá přijmout příspěvky, jejichž čas se liší od správného o více než hodinu. Správný čas si můžeš seřizovat místního NTP serveru ntp.naxo.net

Q: Omylem jsem poslal příspěvek do jiné skupiny. Jak ho odstraním?
A: V Outlooku je to v menu Zpráva/Zrušit zprávu (Message/Cancel Message). V Mozille klikni na zprávu pravým tlačítkem a zvol Zrušit zprávu (Cancel Message). V Outlooku zpráva zůstane, protože ji má načtenou v paměti. Na serveru se však odstraní a ostatní ji neuvidí, pokud si ji již nestáhli. Snažte se proto zprávu zrušit okamžite po poslání.


FTP = File transfer protocol


Vysvětlení pojmu FTP - viz FTP.

Q: Jak se mohu na nějaký FTP server připojit?
A: Nejprve si musíte pořídit software, který vám spojení se serverem bude zprostředkovávat. Říká se mu klient. Primitivní klient mají v sobě operační systém Windows i Linux, oba pracují podobně. Skuste si spustit program ftp. Nabídne se vám jakýsi příkazový řadek. Příkazem open se připojíte na zvolený server, zadaný obvykle pomocí URL. Vyzve vás k zadání jména a hesla. Mnoho serverů podporuje připojení přes anonymního uživatele - vyplníte jméno Anonymous a jako heslo napíšete svoji e-mailovou adresu. Tím se připojíte k serveru a můžete procházet adresářovou strukturou (příkaz CD), zjistit současný pracovní adresář (PWD), stahovat a nahravat soubory (příkazy PUT a GET). Pracovní adresář na vašem počítači změníte příkazem LCD. Spojení ukončite příkazem QUIT. Samozřemě, že práce v takovémto klientu je nepřehledná a nepohodlná, proto existuje mnoho FTP klientů, které se ovládají šipkami a myší (Cute FTP, Windows Commander a další).


Slovníček pojmů


Q: Co to je IP adresa ?
A: IP adresa charakterizuje v síti internet připojený počítač. Pro naši síť má každý počítač uživatele svou jedinečnou IP adresu, čímž má uživatel zajištěn přístup do sítě. IP adresu přiděluje srávce sítě. IP adresa je 32-bitové číslo.


Q: Co to je MAC adresa ?
A: Každá síťová karta má svoje jedinečné 12-místné hexadecimální číslo, tzv. MAC adresa. Toto číslo naleznete, pokud ve windows 9x spustíte winipcfg, ve windows NT(2000/XP) program "ipconfig /all" a v linuxu například ifconfig.


Q: Co to je netmask (maska podsítě) ?
A: Používá se k označení rozsahu adres lokálního segmentu sítě tak, že se vymaskuje IP adresa. Všechny adresy mající shodný začátek s MyIP ( (MyIP AND NetMask) == (DestIP AND NetMask) ) jsou lokálním adresami a posílají se přímo. Ostatní se posílají na příslušný router (gateway) dle routovací tabulky. Zeptejte se svého admina, jaká je vaše netmask.


Q: Co to je gateway a router?
A: Gateway neboli router je počítač, který zajišťuje spojení segmentu s páteří, nebo obecně zajišťuje spojení jedné části sítě s jinou. Pokud nejede váš router, nedostanete se nikam dál, než na svůj segment. U nás platí, že je to nejnižši IP na vašem segmentu. Označení router se používá, pokud daný počítač pouze předává data dále, gateway pro počítač, který předávaná data nějak mění, například šifruje nebo převádí na jiný protokol.


Q: Co je to hub a switch?
A: Hub a switch jsou aktivní síťové prvky, které spojují kabely struktorvané kableláže v jednu lokální síť. Na rozdíl od routeru nepropojuje různé sítě s různými rozsahy adres, ale jednu takovou síť tvoří. Rozdíl mezi nimi spočívá v jejich chování. Zatímco jednodušší a levnější hub přeposíla packety do všech portů, switch si udržuje tabulku fyzických adres a posílá data jen počítačům, kterým data patří. Tím snižuje zátěž v síti. Některé moderní switche mají integrovaneé funkce routeru, označují se L3 switch. Koaxilní síť huby a switche nepotřebuje.


Q: Co to je DNS (nameserver) ?
A: DNS znamená Domain name server. DNS server zajišťuje překlad jmenných (pro lidi snadněji zapamatovatelných) adres počítačů. DNS server je používán všemi aplikacemi, které pracují s doménovými jmnény počítačů. Dotazy pro DNS server sestavuje a posílá aplikace automaticky a přijímá odpovědi. Uživateli se jeví, že se na počítače odvolává přes jejich doménová jména, ačkoli ve skutečnosti se pracuje s číselnými IP adresami. Viz též RFC1032 , RFC1033, RFC1034, RFC1035, RFC2065 (Rozšíření pro zvýšení bezpečnosti).


Q: Co je to URL?
A: URL (Uniform Resource Locators - Jednotný popis umístění zdroje) je standartní způsob, jakým popsat umístění nějakého souboru v síti internet. Jeho schéma vypadá takto: protokol://počítač.doména:port/adresář/soubor. Protokol popisuje, jakým způsobem se lze k souboru dostat, v internetu to obvykle bývá http (klasické interntové stránky, jako je tato), nebo ftp, nebo i některé méně obvyklé (například gopher). Počítač a doména je určena strukturou sítě, ale zejména tím co je zapsáno v příslušných DNS záznamech. Doména může mít více hierarchických částí, oddělených tečkami. Adresář se může vynechat, pokud se soubor nachází v kořenovám aresáři příslušné služby, může mít více částí - ty se pak oddělují lomítkem "slash", což je tohle: "/", nikoli tohle: "\". Pamatujte na to, až budete vytvářet vlastní stránky s odkazy. Jméno souboru může chybět, v takovém případě pak server nabídne soubor nastavený jako standartní (obvykle úvodní stránka). Port specifikuje číslo portu, pokud je odlišný od standartního portu zmíněné služby.


Q: Co to je DHCP, BOOTP ?
A: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), BOOTP (Bootstrap Protocol) jsou služby, které po dotazu počítače odpoví IP adresu tazatele a pošlou mu i nastavaní sítě (IP adresy důležitých počítačů). IP adresu získají z databáze podle čísla síťovky. Má-li služba fungovat, je nutné, aby číslo síťovky bylo v záznamech správce sítě. Viz též RFC1531(DHCP), RFC1542 (BOOTP).


Q: Co to je WINS ?
A: Slouží k resoluci jmen v protokolu NetBios pomocí protokolu TCP/IP. Tzn. když zadáte na počítači \\share, počítač se spojí s WINS serverem, který mu vratí IP adresu počítače share. Tuto adresu použije pro další komunikaci. Pro podrobnejší studium doporučuji podívat se na Microsoft Developer Network, je na web i na CD.


Q: Co je to SMTP?
A: Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - Jednoduchý protokol elektronické pošty) slouží k odesílání pošty. Obvykle je provozován na portu 25. Tento protokol je pro komunikaci mimo náš net zakázán kvůli dřívějšímu spammingu, proto musí veškerá pošta od nás procházet přes centrální mail sever. Viz též RFC0821, Viz též RFC1870.


Q: Co je to POP3?
A: Protokol POP3 (Post Office Protocol = Protokol poštovního úřadu) je 3. verze původního protokolu POP a umožňuje stáhnout poštu na počítač a pak s ní pracovat na lokálním disku. Je velmi často používaný. Je-li rozšířený o SSL, posílá data šifrovaná. Viz též RFC1957.


Q: Co je to PROXY?
A: Server v síti, který funguje jako cache na běžném počítači, avšak s vyšší kapacitou. Má velkou kapacitu pro úschovu dat, informace které jdou "přes něj" uloží a pokud jsou žádány příště, pouze si na cílovém místě ověří, zda nebyly změněny a jsou stále platné a pak jimi poslouží z lokálních zásob. Takovýmto chováním pomáhá šetřit internetovou konektivitu.


Q: Co je to IMAP?
A: IMAP (Internet Message Access Protocol = Protokol pro přístup k internetové poště) slouží ke stahování pošty z poštovního serveru, kam je pošta doručena ze SMTP serveru. Port IMAP je novější a umožňuje spravovat přímo účet na serveru z různých počítačů a má další výhody, je však méně vhodný pro připojení modemem. Je-li doplněn o SSL, posílá data šifrovaná. Viz též RFC2060, RFC2061.


Q: Co je to HTTP?
A: HTTP (HyperText Transfer Protocol - Protokol pro přenos hypertextových dokumentů) je protokol, který je základem WWW - nejznámější služby internetu. Slouží k přenosu textových dokumenů, zejména dokumentů v jazyce HTML, jako je tento, ale také obrazků a dalších souborů. Viz též RFC1738.


Q: Co je to FTP?
A: Protokol FTP (File Transfer Protocol - Protokol pro přenos souborů - port 21) slouží k přenosu velkých i malých souborů prostřednictvím sítě internet. Velké soubory není vhodné přenášet pomocí elektronické pošty nebo protokolu internetových stránek (http). Tyto protokoly pro navázání spojení potřebují i několik počítačů, které jsou pak velkými soubory zbytečně přetěžovány. To u protokolu FTP odpadá, neboť tam je spojení navázáno přímo a data se cestou nikde nezdržují. Spojení je vždy navázáno mezi serverem a klientem, přenos souborů je umožněn oběma směry. Protokolem FTP je možno přenášet data jakéhokoli druhu, proto FTP rozlišuje dva druhy přenosu - ASCII a BINARY. ASCII se používá pro přenos textů, internetových stránek, zatímco BINARY pro soubory, které obsahují různé znaky, které by FTP klient mohl zaměnit za řídící znaky. Proto FTP posíla v režimu BINARY data kódovaná. Moderní FTP klienty volí režimy přenosu automaticky. Jak pracovat s protokolem FTP je uvedono v části FTP. Viz též RFC0959.Zpět na obsah